დაბეჭდვა
კატეგორია: News
გადასვლები: 412

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების თანახმად, 2018 წლის 24 აგვისტოს, შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯს ავტორიზაციის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა.