დირექტორი

თამარ გელიაშვილი
თამარ გელიაშვილიდირექტორი
დირექტორი
თამარ გელიაშვილი - ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი - ფილოლოგოურ მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი. ვახტანგ გორგასლის მე-2 ხარისხის ორდენის მფლიბელი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.