ადმინისტრაციის და პერსონალის ვაკანსია

შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგი თანამდებობების დასკავებლად:

<i< i="">1. ფინანსური სამსახურის მენეჯერი;
2. სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი;
3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი;
4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი;
5. საქმისწარმოებისა და პერსონალის მართვის სამსახურის მენეჯერი;
6. საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მენეჯერი;
7. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი;
8. პროფორიენტაციის, კარიერული მხარდაჭერისა და სტუდენტური სერვისების სამსახურის მენეჯერი;
9. სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი (დასუფთავების თანამშრომელი);
10. სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი (დაცვის თანამშრომელი)

დაწვრილებით გაეცანით - PDF ფაილში.

საბუთების წარმოდგენის ვადაა 10.08.20 – 14.08.2020 (მისამართი: ხოშარაულის ქ. 30ა), საკონტაქტო ტელეფონი: 599 52 00 41

საკონკურსო პირობები:

პირველი ეტაპი: საბუთების გადარჩევა - 17.08.2020;
მეორე ეტაპი: გასაუბრება (18.08.2020)